Květy 2018

INFORMACE PRO UMĚLCE PROJEKTU KVĚTY 2018

VÝTVARNÍCI A UMĚLCI NAVRHNOU A ZAKRESLÍ NÁMĚT DLE VLASTNÍ PŘEDSTAVY NA PORCELÁNOVÝ TRIPTYCH NEBO JEHO ČÁST.

Každý porcelánový triptych se skládá ze tří částí: hluboké mísy, mělké mísy a vázy – dohromady tvoří jeden celek – „KVĚT“. Autoři mají možnost zakreslit a navrhnout dle vlastních představ přesný tvar každé části triptychu, která bude následně dle jejich autorského záměru vyřezána.

Námět malby triptychu by měla mít vazbu k Československu, resp. České republice, jejím tradicím, historii, krajině či památkám - vše při zachování jedinečné identity autora, jeho malířského stylu a originálního pojetí.

V případě uměleckého nadšení bude mít autor možnost vyřezání druhého triptychu do originálního tvaru a jeho malby s vlastním námětem.

Triptychy budou vyrobeny pomocí autorské originální techniky ručního prořezu akademického malíře Borise Noska.

Boris Nosek se věnuje tvorbě uměleckého porcelánu přes 30 let a díky svým zkušenostem je odborným garantem a lektorem celého projektu.

Všechny kusy budou lity z pravého českého porcelánu, který má větší tvrdost, sněhobílou barvu a dá se dobře dekorovat pod glazuru. Každý kus se bude lít ručně do forem a prořezem upravovat. Všechny porcelánové kusy budou rozdílné nejen ve svém tvaru, formě prořezu, ale i ve své malbě – dekoraci.

WORKSHOP TAJEMSTVÍ PORCELÁNU

Vlastní malbě s přípravnými pracemi i zkouškami na menší formáty se autoři mohou věnovat ve vlastním ateliéru i na workshopech tajemství porcelánu.

Autoři si na nich vyzkouší své náměty na kulaté servírovací talíře o průměru 33 cm za použití specifických technik malby na porcelán, které použijí při dekoraci triptychu.

Více na   tajemstviporcelanu.cz

Workshopy se konají v těchto sobotních termínech:

  • 14. 4. 2018
  • 19. 5. 2018
  • 16. 6. 2018
  • 14. 7. 2018
  • 18. 8. 2018
  • 15. 9. 2018

PORCELÁNOVÉ TRIPTYCHY BUDOU VYŘEZÁNY Z JEDNÉ FORMY

Části triptychu mohou mít jednotnou povrchovou úpravu a budou zpracovány stejnou technologií, mohou mít i tvarovou a designovou kontinuitu.

Umělci mohou využít tradiční podglazurové malířské techniky realizované solemi (chloridy kovů) v kombinaci se vtavnou barvou či ředěným zlatem, nebo malbu kobaltem.

Na vzniklý porcelánový květ je navíc dále možné pokračovat s povrchovou malbou. Umělci mohou využít metalické barvy, listery, zlato, platinu, povrchové barvy, ale i strukturální email a další.

NÁKLADY NA VEŠKERÝ MATERIÁL A DALŠÍ POTŘEBY PRO AUTORSKÉ ZPRACOVÁNÍ DODÁ ORGANIZÁTOR AKCE, který ve své režii zajistí vypalování, balení, transport, výstavní prostory a instalační atributy, pojištění atd.

ORGANIZÁTOR ZAJISTÍ PROPAGACI VÝSTAVY V MÉDIÍCH A TISK KATALOGU S PŘEDSTAVENÍM ZÚČASTNĚNÝCH AUTORŮ.

KOMPENZACE ZA AUTORSKÉ ZPRACOVÁNÍ TRIPTYCHU či jiných porcelánových originálů bude realizována na základě smlouvy o dílo:

  • Výtvarník za vytvoření díla pro „KVĚTY 2018“ (porcelánový triptych, či jeho část) obdrží druhý triptych nebo jeho část ve stejné hodnotě bezplatně. Nebo dostane jiné porcelánové tvary dle vlastních preferencí v podobné hodnotě, které může pro sebe realizovat.
  • Tyto porcelánové originály si dekoruje dle vlastního námětu na náklady organizátorů akce (barvy, výpaly, převoz apod.) a může je prodat buď sám, či za pomoci organizátorů projektu KVĚTY 2018.
  • V případě, že výtvarník chce dekorovat pouze triptych nebo jeho část pro projekt KVĚTY 2018, obdrží autorský honorář ve výši 30% z jeho prodejní ceny.
  • Další dohody jsou možné.

Každý autor bude mít možnost vystavit i omezený počet svých doprovodných děl (kresby, grafiky, malby, plastiky) majících přímou souvislost s danou tematikou. Tato autorská díla mohou být součástí závěrečné dražby na výstavě – počet a výše honoráře za jejich prodej je předmětem dalších konzultací.

UZÁVĚRKA ODEVZDÁNÍ PRACÍ PRO I. ETAPU: 15. 8. 2018

logo-kvety-2018

Květy 2018

Představení projektu

Partneři Květy 2018

AIA Boris Nosek Topičův salon www.praha.eu Společné století Thun 1794 a.s. GolfDigest Lidové noviny Kudyznudy.cz - tipy na výlet

Partneři projektu

Informace pro zájemce o reklamní partnerství

Případnou inspiraci

tvarů a možností dekorace je možné čerpat z autorských děl Borise Noska – více na:

Boris Nosek Boris Nosek

Organizátoři projektu

Boris Nosek

ak. mal. Boris Nosek
borisnosek.cz

logo-kvety-2018 AIA

AIA – Alternative Investment s.r.o. a KVĚTY 2018

Ing. Jarmila Hla Shwe, MBA, €FA
Ředitelka a majitelka společnosti
Politických vězňů 19
Praha 1, 110 00

jarmila.hlashwe@alternative-investment.cz
mob.:+420 723 517 177

Facebook | LinkedIn

Informace o zpracování osobních údajů