Květy 2018

PARTNEŘI PROJEKTU KVĚTY 2018

Schéma partnerů projektu

MOŽNOSTI MEDIÁLNÍHO PARTNERSTVÍ

Generální partner

Publicita a zveřejnění loga jako „Generální partner“ v největším formátu:

  • na sociálních sítích a reklamě v tisku/TV/rozhlasu/internetu a při doprovodných akcích propagujících výstavu „KVĚTY 2018 – STOLETÝ PŘÍBĚH“,
  • v reklamním videu k projektu KVĚTY 2018,
  • na citylightech a billboardech na území hl. města Prahy,
  • na elektronických a tištěných pozvánkách na výstavu,
  • na webové stránce www.kvety2018.cz a stránkách www.alternative-investment.cz,
  • v tištěném katalogu k výstavě v nákladu 1.000 ks,
  • na speciálním banneru ve výstavních prostorách ku příležitosti akce „KVĚTY 2018 – STOLETÝ PŘÍBĚH“.

Generální partner obdrží:

  • čestné vstupenky na akci pro své přátele a obchodní partnery, přesný počet bude stanoven podle předchozí domluvy,
  • věcné plnění v hodnotě 30 % z celkové hodnoty partnerství – porcelánový triptych od ak. mal. Borise Noska dle vlastního výběru či dle dohody, kávový servis, grafické listy, suvenýry, dárkové předměty, 20 katalogů.

Organizátoři projektu

Boris Nosek

ak. mal. Boris Nosek
borisnosek.cz

logo-kvety-2018 AIA

AIA – Alternative Investment s.r.o. a KVĚTY 2018

Ing. Jarmila Hla Shwe, MBA, €FA
Ředitelka a majitelka společnosti
Politických vězňů 19
Praha 1, 110 00

jarmila.hlashwe@alternative-investment.cz
mob.:+420 723 517 177

Facebook | LinkedIn

Informace o zpracování osobních údajů