Květy 2018

VÝTVARNÍCI PROJEKTU KVĚTY 2018 – STOLETÝ PŘÍBĚH


Vlastimil Elšík

Vlastimil Elšík

ak. mal. / nar. 1955 ve Zlíně

Vystudoval SUPŠ v Uherském Hradišti, v roce 1981 absolvoval na AVU v Praze u profesora Karla Součka. Kromě malby se věnuje grafice, figurální kresbě, dřevěné plastice a keramice. Uspořádal několik samostatných výstav v Praze a účastnil se mnoha skupinových výstav v České republice i v zahraničí.

Kromě volné tvorby se zabývá i pedagogickou činností. Založil soukromou uměleckou školu E-dílna, jejíž absolventi studují na středních i vysokých školách s uměleckým zaměřením. Dominantním zájmem všestranného autora jsou především figurální kompozice, přičemž klade důraz na výrazové prostředky, schopné akcentovat citlivý kontrast celku s detailem. Jeho raná tvorba se vyznačovala střídmou tonalitou, avšak v současných dílech používá výrazně barevnější spektrum. Kromě figurální tvorby zkoumá realitu jejím abstrahováním v nezobrazující formě, jde mu o zjednodušení a redukci malby i barvy, díky níž se snaží o subjektivní reflexi vnitřního řádu pozorované skutečnosti.

Charakteristickým rysem tvorby Vlastimila Elšíka je rozmanitá kreativita, skromný přístup k prezentaci a citlivá schopnost porozumět svým studentům. Autor je zastoupený ve sbírkách doma i ve světě. Žije a pracuje v Praze.


Organizátoři projektu

Boris Nosek

ak. mal. Boris Nosek
borisnosek.cz

logo-kvety-2018 AIA

AIA – Alternative Investment s.r.o. a KVĚTY 2018

Ing. Jarmila Hla Shwe, MBA, €FA
Ředitelka a majitelka společnosti
Politických vězňů 19
Praha 1, 110 00

jarmila.hlashwe@alternative-investment.cz
mob.:+420 723 517 177

Facebook | LinkedIn

Informace o zpracování osobních údajů